Google+ Badge

marți, 8 iulie 2014

INFORMARE

INFORMARE

         Anul acesta, conform prevederilor statutare, conducerea SCMD îşi încheie mandatul şi se vor organiza noi alegeri.
            Chiar dacă forţa organizaţiei nu mai este aceeaşi ca în urmă cu câţiva ani, trebuie să fim conştienţi că SCMD a fost şi a rămas singura organizaţie care s-a opus în mod real măsurilor abuzive ale guvernanţilor îndreptate împotriva militarilor în rezervă. Acest motiv este sufIcient pentru a afirma că SCMD trebuie să-şi continue existenţa, pentru a putea lua atitudine şi a ne face auziţi în condiţiile în care se prefigurează alte discriminări şi nedreptăţi pe care clasa politică românească ni le pregăteşte (ex: s-ar putea să fim excluşi din prevederile noii legi a pensiilor militare). Desigur, SCMD trebuie reformat şi revigorat, conform lecţiilor învăţate pe timpul activităţii desfăşurate, în vederea ridicării capacităţii sale de reacţie la nivelul condiţiilor actuale.Aceasta presupune, desigur şi modificări ale statutului, ceea ce măreşte enorm miza acestui an pentru SCMD.
 În această ordine de idei, subscriem în principiu la Calendarul de activităţi propus de camarazii din Craiova, pe care îl prezentăm în extras în continuare.   

 A. PROBLEME CARE SĂ FACĂ URGENT OBIECTUL PREOCUPARILOR CONDUCERII S.C.M.D.

1. Evaluarea situaţiei din teritoriu şi stabilirea cu exactitate a numărului de filiale şi a numărului de membri din cadrul acestora;
2. Comasarea filialelor mici din fiecare judeţ şi realizarea unei filiale puternice în plan local, cu personalitate juridică, credibile şi capabile să reprezinte interesele militarilor din zonă;
3. Rectificarea B.V.C. pe anul 2014, pe baza încasărilor reale şi redistribuirea sumelor încasate pe proiectele şi activităţile aprobate a se desfăşura în acest an. Finanţare pe proiect şi nu alandala;
4. Planificarea de acţiuni concrete de dialog şi chiar demonstraţii pentru realizarea urgentă a următoarelor obiective:
          a) Actualizarea viitoarei Legi a Pensiilor Militare cu propunerile S.C.M.D.;
          b) Urgentarea adoptării în Parlament a acestei legi în forma agreată de rezervişti;
          c) Redeschiderea discuţiilor cu ministerele de resort şi cu Guvernul României pentru aplicarea unitară a prevederilor H.G. nr. S-1019;
          d) Acordarea de spaţii pentru S.C.M.D. în incinta C.M. sau în unităţile dezafectate;
          e) Modificarea Legii 241 în sensul prevederii unui articol care să reglementeze recuperarea sumelor restante încasate abuziv de către stat;
5. Planificarea viitorului C.N.R. până la data de 18 August 2014 şi numirea unei comisii care să pregătească lucrările. Filialele să fie consultate asupra problemelor care urmează a fi dezbătute.

B. CALENDARUL ACŢIUNILOR:

1. Şedinţa C.D. care va stabili data desfăşurării C.N.R. şi comisia care pregăteşte lucrările;
                                                                             7 iulie 2014

2. Consultarea filialelor referitoare la temele ce urmează a fi dezbătute;
                                                                             20 iulie 2014

3. Desfăşurarea A.G. ale filialelor pentru desemnarea delegaţilor la C.N.R. şi a mandatului acestora;
                                                                             1 – 10 august 2014

4. Întocmirea Ordinei de zi a C.N.R. şi a materialelor, transmiterea lor la filiale;
                                                                             1 august 2014

5. Depunerea candidaturilor şi a moţiunilor pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte, secretar general şi prim vicepreşedinte.
                                                                    10 – 15 august 2014

6. CNR sa se desfăşoare în zilele de 16, 17 şi 18 august 2014 .

Pentru conformitate,
Preşedintele Filialei 1 Timişoara a SCMD
Col(r). Radu AROMÂNESEI


Material preluat de la Filiala Timisoara