joi, 27 septembrie 2012

Anunt- ADUNARE GNERALA

Va informam ca adunarea generala v-a avea loc in data de 05.10.2012 ora 17.00 in sala mica a Casei de cultura din Deva.

Presedinte SCMD filiala 1 Deva
Col.(r)
      Alexandru  STURZA

joi, 20 septembrie 2012

Informare din partea presedintelui SCMD( Extras )


Doamnelor si domnilor colegi,
Presedintele SCMD si o parte dintre vicepresedintii SCMD au avut contacte la nivel de conducere cu importanti  lideri ai PSD, PNL si PC. Acestora li s-a transmis dezamagirea noastra, a tuturor, atat asupra modului cum s-a gestionat referendumul cat si asupra faptului ca n-au fost facute nici macar acele gesturi minime de bunavointa pe care le-am solicitat pentru ca USL sa ramana credibil in masa de alegatori. Am solicitat ca in termen de trei saptamani, in ceea ce ne priveste, cele doua solicitari urgente care nu afecteaza actualul exercitiu bugetar (abrogarea cap. IV din Legea 329/2009 privind cumulul pensii-salarii si revenirea celor cu pensii amputate la situatia din 2010) sa fie rezolvate prin ordonante de urgenta. De acestea va depinde entuziasmul cu care vom participa la alegerile generale.
Pe langa promisiuni mai mult sau mai putini ferme, am obtinut decizia Biroului Politic al PNL, afisata public, de a sustine solicitarile noastre in cadrul USL.
In functie de realizarea acestor obiective, vom fi in masura, pana la CNR, sa modificam sau nu strategia SCMD cu privire la campania pentru alegerile generale din 9 decembrie 2012.
Honor et Patria! Vae victis!
PRESEDINTELE SCMD,
Col. (r) Mircea DOGARU

Comunicat

          In sedinta din 14.09.2012, B.O. al filialei 1 Deva, a hotarat urmatoarele :
            HOTARARE
 1. S-a aprobat bilantul activitatii filialei in perioada august 2011- august 2012, pentru prezentarea lui in Adunarea Generala :
2. Se aproba executia bugetara pe anul 2011 si cheltuielile bugetare pe anul 2012, pentru prezentarea in Adunarea Generala ;
3. Se aproba propunerile pentru reconfirmarea membrilor biroului operativ al  filialei ;
4. Se convoaca Adunarea Generala pentru data de 28.09.2012
5. Secretariatul filialei va prezenta adunarii generale, o situatie clara privind plata cotizatiei de membru pe anul 2012.

Presedinte filiala 1 Deva a SCMD
Col.(r)
           Alexandru STURZA

miercuri, 12 septembrie 2012

Comunicat

                     In data de 14.09.2012 ora 11.00, v-a avea loc la sediul sindicatului- sedinta B.O. al filialei 1 Deva cu urmatoarea ordine de zi :
                      1. Proiect bilant filiala in perioada : aug. 2011- aug.2012 ;
                      2. Executia bugetului filialei pe anul 2011 si stadiul executiei pe anul 2012 ;
                      3. Propuneri la proiectele de hotarari care vor fi dezbatute in Consiliul National al Reprezentantilor din 26-27.10.2012 ;
                      4. Propuneri pentru adunarea generala privind reconfirmarea (completarea) B.O. al filialei 1 Deva ;
                      5. Stabilirea datei adunarii generale a filialei 1 Deva.

Presedintele filialei 1 Deva
Col. (r)
           Alexandru STURZA

joi, 6 septembrie 2012

Precizari privind legitimatia
Ministerul Apărării Naţionale
Direcţia Informare şi Relaţii Publice
E-mail: presamapn@mapn.ro
Contact: 021-319.60.22
 

Comunicat nr. 181
Data: 05.09.2012

PRECIZĂRI


Cadrele militare în rezervă şi în retragere pensionari militari, provenite din Ministerul Apărării Naţionale, pot beneficia începând cu luna ianuarie 2013, în condiţiile stabilite de Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 76/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518/2012, de legitimaţii care certifică provenienţa din Ministerul Apărării Naţionale, gradul militar şi funcţia avute la data trecerii în rezervă sau direct în retragere.

Legitimaţia facilitează accesul pensionarilor militari în spaţiile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, destinate serviciilor medicale, refacerii capacităţii de muncă sau cazării, precum şi activităţilor recreative, sportive, culturale, în condiţiile stabilite prin actele normative specifice în domeniu.

Pentru cadrele militare aflate deja în rezervă sau în retragere, emiterea legitimaţiei se face, la solicitarea scrisă a acestora adresată comandantului centrului militar pe raza căruia domiciliază, conform formularului anexat.

Procedura de elaborare şi emitere a legitimaţiilor va începe din ianuarie 2013, când vor fi alocate fondurile necesare acestui demers.


Biroul de Presă al Ministerului Apărării Naţionale

Model cerere legitimatie pentru cadrele militare in rezerva si retragereComandantului  C.M.J.__________


Subsemnatul ­­____________________________________ (gradul, numele, prenumele tatalui si prenumele), domiciliat în județul ______________, localitatea ___________________,  str. __________, nr. __, bl. ____, sc. __, et. ___, ap. _____, nascut la data de ____________ in ______________, CNP ___________________, posesor la BI/CI seria ______, nr. __________ si al livretului militar seria _____ nr. __________,  trecut în rezervă la data de ___________, avand gradul militar ________________, din U.M. ___________,  nr. ordin/ decret ______________ data emiterii ___________ ultima funcție deținută __________________________, solicit eliberarea legitimației pentru cadrele militare în rezervă/retragere, in conformitate  cu Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M. 76 din 13.07.2012, privind instituirea legitimației pentru cadrele militare în rezervă sau in retragere provenite din  M.Ap.N., publicat in Monitorul Oficial al României, partea I, nr.518/26.07.2012.
Declar pe propria raspundere ca datele mentionate mai sus sunt reale.

Anexez urmatoarele: - 2 foto color 3/4 in tinuta civila
                                - 2 xerocopii ale BI/CI
         
            Data                                                                                 Semnătura
_____________________                                           _______________________