Google+ Badge

luni, 21 august 2017

Scrisoare deschisă
PREȘEDINTELUI CAMEREI DEPUTAȚILOR
și
PREȘEDINTE AL PARTIDULUI SOCIAL-DEMOCRAT
Domnule președinte,  precizez de la bun început că solicit să dispuneți analizarea și soluționarea sesizării mele, având în vedere dubla dumneavoastră calitate, respectiv de președinte al Camerei Deputaților din Parlamentul României, cât și de președinte al partidului care deține majoritatea decizională în Parlamentul și în Guvernul României. V-aș ruga, de asemenea, să aveți în vedere și încadrarea din punct de vedere democratic, a doctrinelor politice care au permis de-a lungul istoriei, interdicții de  drepturi și libertăți fundamentale sau exerciții de discriminare privind obligațiile civice, pentru o categorie sau alta de cetățeni. O astfel de doctrină fiind promovată și de coaliția politică din care faceți parte și dumneavoastră. Nu în ultimă instanță, insist să apreciați în mod rațional, impactul măsurilor adoptate îndreptate contra armatei române, de către guvernul desemnat de coaliția politică din care faceți parte. În condițiile în care, în ultima perioadă de timp, situația militarilor români,  a ajuns să fie intens mediatizată, exploatată și ridiculizată, inclusiv de publicațiile și site-urile rusești și/sau pro-ruse, cum ar fi Sputnik. Elemente declanșate de către guvernul în exercițiu de la București, din ignoranță sau cu premeditare, exact înainte de derularea unor exerciții ale armatei ruse, de mare anvergură, la granițele de est ale NATO.

Având în vedere faptul că la acest moment, legislația internă românească – în speță Secțiunea a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare (aplicată ad-litteram și gradaților/soldaților profesioniști prin efectele Art. 25 din Legea nr. 384/2006), încalcă în mod extrem de grav, drepturile și libertățile fundamentale și constituționale ale militarilor români (cadre militare și soldați/gradați profesioniști), atât pe timpul perioadei de activitate, cât și pe timpul perioadelor de reactivare apersonalului militar deja pensionat (în situații de război/mobilizare/campanie),

În contextul în care  legislația internă românească cuprinde discriminări inadmisbile între cetățeni, privind obligațiile militare - discriminări reflectate prin impunerea către personalul militar deja pensionat, a obligației de a efectua prin reactivare, serviciul militar în situații de război/mobilizare/campanie - bărbați și femei,  până la împlinirea vârstei de 63 ani.  În timp ce alți cetățeni cu vârste mult mai tinere sau identice - bărbați și femei, beneficiază de un regim legislativ privilegiat, majoritatea cetățenilor neavând obligații pentru îndeplinirea nici unei forme a serviciului militar - în aceleași situații de război/mobilizare/campanie,
Pe fondul în care încălcările și restricționările de drepturi și libertăți fundamentale, precum și discriminările mai sus menționate, nu sunt compensate prin actuala legislație internă românească, cu absolut nimic rezonabil. Cu mențiunea că în trecut, a existat o compensare legislativă cu rol de echilibru, concretizată printr-o lege specială de salarizare și printr-un regim special de pensionare pentru militarii români. În prezent, nemaiexistând compensare prin lege specială de salarizare. În ceea ce privește compensarea printr-un regim special de pensionare,  aceasta a fost viciată profund prin efectele Art. 40 din O.U.G. nr. 57/2015, și în mod atât de radical prin efectele O.U.G. nr. 59/2017(adoptată de către guvernul în exercițiu), încât din pensiile militare stabilite prin Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, nu a mai rămas decât titulatura. Pe lângă alte situații cum ar fi legiferarea instituirii de întârzieri care totalizează 8-10 luni, în achitarea la zi a pensiilor recalculate către militari, prin efectele Art. 67 din Legea nr. 6 a bugetului de stat  pe anul 2017 (adoptată la inițiativa coaliției politice din care faceți parte).
Urmare a celor menționate, solicit Camerei Deputaților și în mod implicit, întregului Parlament al României, să intre în legitimitate democratică și constituțională în ceea ce privește respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în egală măsură pentru toți cetățenii români – inclusiv pentru militarii români, precum și în ceea ce privește eliminarea discriminărilor din legislație care vizează impunerea unor obligații militare, personalului militar deja pensionat.  În acest sens, solicit Camerei Deputaților, să inițieze demersurile privind abrogarea din legislația actuală, în regim de urgență, respectiv în termen de maxim 20 zile:
-          a prevederilor Art. 86 aln. 4 din aceeași lege menționată, prin care cadrelor militare pensionate cu vârsta până la 63 ani (bărbați și femei), le sunt impuse în mod discriminatoriu în raport cu alți cetățeni, obligații  militare în situații de război/mobilizare/campanie(Notă: Precizez faptul, că în privința obligațiilor militare în situații de război/mobilizare/campanie, întreaga  legislație românească are un caracter haotic și profund discriminatoriu. Astfel, Constituția României prevede stagiu militar obligatoriu în situații de război/mobilizare/campanie,pentru toți cetățenii cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani. Cu toate acestea, prin  lege internă, femeile cu vârsta cuprinsă între 20-35 ani, sunt privilegiate, fiind scutite de la efectuarea  stagiului militar, în situații de război/mobilizare/campanie. În schimb, femeile-militar pensionate, au obligația de a efectua serviciul militar și după pensionare, până la împlinirea vârstei de 63 ani. Un alt aspect de discriminare evidentă este acela prin care un pensionar militar – bărbat sau femeie, are obligații militare și după pensionare - până la împlinirea vârstei de 63 ani; în schimb, cetățeni cu vârste mult mai tinere de 63 ani, respectiv  bărbații cu vârste cuprinse între 35-63 ani ani și care nu au efectuat stagiul militar până la vârsta de 35 ani, precum și toți cetățenii-femei indiferent de vârstă  și care nu figurează ca soldați/gradați sau cadre militare în rezervă, au privilegiul de a nu mai avea nici o obligație militară. Aspectele menționate sunt cu atât mai relevante, cu cât realitățile cotidiane demonstrează că diversele curente de opinie, doctrinare sau mediatice, îndreptate contra pensiilor militare de stat, că acestea provin în mare parte, de la cetățeni care au privilegiul de a nu avea nici o obligație militară în situații de război/mobilizare/campanie).
Informez Camera Deputaților și în mod implicit, întregul Parlament al României, asupra faptului că prevederile Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare - prevederianacronice și care datează dinainte de adoptarea actualei Constituții a României, nu reprezintă nicidecum atribuții de serviciu, nici ale serviciului militar, nici ale altui serviciu. Prevederile menționate fiind exact ceea ce exprimă titulatura "Interzicerea sau restrângerea unor drepturi și libertăți" și care pot fi aplicate la fel de bine oricărei alte grupări profesionale, sociale, etnice, politice, culturale, religioase ș.a.m.d., inclusiv membrilor Parlamentului României sau membrilor formațiunii politice din care faceți parte. În condițiile în care Constituția României nu permite interdicții de drepturi și libertăți – nici unui cetățean, cu atât mai puțin militarilor români. Constituția României permite doar posibilitatea ca în situații excepționale, să   fie restricționate anumite drepturi și libertăți – nicidecum să fie interzise total, cu condiția bine definită ca restricționarea unor drepturi și libertăți să fie exercitată pe termen limitat - nicidecum permanent, și în mod nediscriminatoriu, respectiv, ori asupra tuturor cetățenilor, ori asupra nici unui cetățean.

Sugerez în același timp, membrilor Camerei Deputaților și în mod implicit, întregului Parlament al României, să ia notă și de prevederile Art. 118 (1) din Constituția României,   în virtutea căroraarmata (care nu include doar o componentă activă, ci  și componenta militarilor în rezervă) este singura autoritate subordonată exclusiv voinţei poporului și care are obligația să garanteze inclusiv respectarea democrației constituționale. Constituția României neabilitând nici o instituție din statul român, să interzică militarilor români, prin acte normative interne, exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale sau instituirea unui tratament discriminatoriu, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general.

Aduc la cunoștința Camerei Deputaților, în prim plan, inclusiv propria sa situație de ilegimitate democratică și care se răsfrânge în egală măsură, asupra întregului Parlament al României. Ilegitimitate survenită pe fondul în care Parlamentul României reprezintă rezultatul unor alegeri nedemocrate, în condițiile în care poporului român i-a fost restricționat prin lege internă, dreptul constituțional de a alege orice cetățean în care are încredere că îi reprezintă interesele, cetățeni care pot fi inclusiv din rândurile membrilor activi ai armatei. Aceasta fiind încă o consecință extrem de gravă la adresa democrației, rezultată din existența Secțiunii a 3-a din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Secțiune care prin prevederea neconstituțională ce interzice militarilor activi să candideze la funcții de demnitate publică,  limitează în mod direct voința democratică a întregului popor român, constrâns să își aleagă reprezentanții în care are încredere, dintr-o arie de cetățeni restrânsă în mod artificial, urmare a unor legi interne cu caracter subversiv la adresa democrației.

Aduc în atenția dumneavoastră, a Camerei Deputaților și în mod implicit, în atenția întregului Parlament al României, faptul că desființarea efectivă a pensiilor militare de către Guvernul României(acesta fiind efectul real al O.U.G. nr. 59/2017), în condițiile în care Guvernul României este desemnat de către coaliția politică din care faceți parte, a determinat promovarea în România, a unei doctrine politice deosebit de periculoase din punct de vedere democratic. Periculozitatea fiind aceea că formațiunea politică din care faceți parte, promovează o falsă egalitate în drepturi între cetățeni, respectiv doar în părți secvențiale. Element care determină înlocuirea democrației autentice, printr-o pseudo-democrație. Demonstrez acest element, prin referințe directe la pretextul uzitat de coaliția politică din care faceți parte și exprimat de guvern în motivația O.U.G. nr. 59/2017, conform căruia este necesar a fi afectate/desființate pensiile militare, întrucât acestea ar constitui „grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament”. Falsitatea pretextului fiind aceea că guvernul desemnat de coaliția politică din care faceți parte, aplică militarilor români principiile echității și egalității de tratament, în mod discreționar – respectiv doar la pensii, dar nu și în privința respectării drepturilor fundamentale și constituționale. Element care este inadmisibil într-o democrație autentică, unde nu există echitate și egalitate de tratament, aplicată doar „pe părți”.

Vă solicit, ca în dubla dumneavoastră calitate, respectiv de președinte al Camerei Deputaților din Parlamentul României, cât și de președinte al partidului care deține majoritatea decizională în Parlamentul și în Guvernul României, să luați notă asupra faptului că prezenta sesizare-notificare,reliefează o situație excepțională, care denunță nu doar  producerea unor grave atingeri aduse principiilor echității și egalității de tratament, ci și existența unor extrem de grave încălcări ale drepturilor și libertăți fundamentale și constituționale ale militarilor români. Elemente care se derulează în acest moment, sub autoritatea și responsabilitatea Parlamentului României.

Precizez faptul că am înaintat și Guvernului României, o sesizare-notificare cu aceleași cerințe precum în prezenta.

Menționez că în situația în care în termen de 20 zile de la luarea la cunoștință de către Camera Deputaților, a conținutului prezentei sesizări-notificări, cerințele cuprinse în cursul acesteia nu vor fi soluționate printr-un act normativ, adoptat în mod independent de către Parlamentul României sau prin cooperare instituțională cu Guvernul României, voi considera că formațiunile politice care formează majoritatea în Parlamentul României și care au desemnat Guvernul României,  tolerează și încurajează cu rea intenție încălcările și restricționările de drepturi și libertăți fundamentale, precum și discriminările între cetățeni privind obligațiile civice cu caracter general.

Consider că termenul de 20 zile acordat pentru eliminarea din legislatie a aspectelor profund nedemocrate semnalate,  este mai mult decât suficient, în condițiile în care membrii Parlamentului din coaliția politică din care faceți parte, au dovedit o rapiditate extremă privind convocarea extraordinară pe timpul vacanței parlamentare. Convocare de rutină, efectuată în vederea îndeplinirii cadrului formal care să permită Guvernului României, să adopte  O.U.G. nr. 59/2017 care a desființat principiile de bază ale pensiilor militare de stat.  

Precizez că în situația nesoluționării pozitive a sesizării-notificării mele, voi acționa atât individual, precum și în cooperare cu alți cetățeni, atât în interiorul, cât și în exteriorul României, pentru denunțarea și combaterea prin orice metodă, a încălcărilor drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale – interzise și/sau restricționate militarilor români de către autoritățile și instituțiile statului român, precum și pentru eliminarea oricărei discriminări între militarii pensionați și alți cetățeni - în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general. Toate aceste situații, fiind generate urmare a unor decizii și doctrine politice, extrem de periculoase pentru democrația autentică.

Anexez sub formă sintetizată, prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care încalcă militarilor români, exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale și/sau le restricționeză, precum și acele prevederi care creează un tratament discriminatoriu între militarii pensionați și ceilalți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de război/mobilizare/campanie.


Nume, prenume:                                                                                               Data:
              
  


ANEXĂ

Cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, care încalcă militarilor români, exercitarea drepturilor și libertăților fundamentale și constituționale și/sau le restricționeză, precum și prevederile care creează un tratament discriminatoriu între militarii pensionați și ceilalți cetățeni, în ceea ce privește obligațiile civice cu caracter general în situații de război/mobilizare/campanie.


vineri, 18 august 2017

PENSIONAREA CADRELOR MILITARE DIN STATELE NATO

VRETI NATO? LUATI NATO!

-         In atentia ministrului Apararii, a tovarasei Lia Olguta Vasilescu si a chiriacilor din media -


PENSIONAREA CADRELOR MILITARE DIN STATELE NATO

Belgia:
·        Ofiţeri inferiori: vârsta 51-52 ani; ani de serviciu 20-30; pensie 80% din ultimul salariu;
·        Ofiţeri superiori: vârsta 54-56 ani; ani de serviciu 20-30; pensie 80% din ultimul salariu;
·        Generali: vârsta: 58-61; ani de serviciu: 25-35; pensie: 80% din ultimul salariu.

Franţa:
·        Ofiţeri inferiori: vârsta 52 ani; ani de serviciu 20-30; pensie 75% din salariul de referinţă (bază ultimele 6 salarii);
·        Ofiţeri superiori: vârsta 52 ani; ani de serviciu 20-30; pensie 75% din salariul de referinţă (bază ultimele 6 salarii);
·        Generali: vârsta 57-61 ani; ani de serviciu 25-35; pensie 75% din salariul de referinţă (bază ultimele 6 salarii);

Germania:
·        Ofiţeri inferiori: vârsta 52 ani; ani de serviciu 20-30; pensie 75% din valoarea ultimei solde brute, indiferent de grad sau funcţie;
·        Ofiţeri superiori: vârsta 54-56 ani; ani de serviciu 20-30; pensie 75% din valoarea ultimei solde brute, indiferent de grad sau funcţie;
·        Generali: vârsta 60-65 ani; ani de serviciu 35-45; pensie 75% din valoarea ultimei solde brute, indiferent de grad sau funcţie;

Italia:
·        Ofiţeri inferiori: vârsta 45-55 ani; ani de serviciu 25-30; pensia 80% din ultimul salariu brut;
·        Ofiţeri superiori: vârsta: 45-55 ani; ani de serviciu 20-30; pensia 80% din ultimul salariu brut;
·        Generali: vârsta 60-65 ani; ani de serviciu 35-45; pensia 80% din ultimul salariu brut.

Marea Britanie:
Personalul militar beneficiază de o legislaţie proprie privind pensiile, diferită de cea care reglementează pensiile personalului civil. Militarii beneficiază de pensii militare de stat. Pentru a beneficia de pensie integrală, perioada de serviciu militar trebuie să fie de minim 30 de ani. Pensia se calculează pe baza celui mai mare salariu anual pe care militarul l-a primit în ultimii 3 ani de serviciu.
Nota: Corelat cu materialul redactat, rezulta ca militarii britanici beneficiaza la pensie de 3,3% procent din cel mai mare salariu primit in ultimii 3 ani, pt. fiecare an in serviciul militar. In aceasta ipoteza, fara a avea certitudinea, rezulta ca britanicii au drept de pensie militara de cca. 60% din respectivul salariu pt. 18 ani de serviciu militar, iar pt. fiecare an in plus se adauga 3,3%.

Olanda:
Valoarea pensiei reprezintă ultimul salariu brut x 1,75% x numărul de ani de serviciu.
Nota: Aici exista o inadvertenta. Rezulta ca in fapt, exista o legislatie separata fata de civili. In caz contrar, am ajunge la concluzia ca la toti olandezii pensia se calculeaza pe baza ultimului salariu brut x 1,75% x numărul de ani de serviciu, ceea ce nu poate fi real. Dupa cum stau lucrurile ar rezulta ca in Olanda militarii au de departe cele mai mari pensii fata de alti cetateni. In conditiile in care un colonel olandez are o solda lunara cuprinsa intre 8 000 si 10 000 de euro.

Polonia:
·        Ofiţeri inferiori: vârsta 50 ani; ani de serviciu 15; pensia 75% din salariul din ultima lună (salariul net inclusiv sporurile);
·        Ofiţeri superiori: vârsta 55 ani; ani de serviciu 15; pensia 75% din salariul din ultima lună (salariul net inclusiv sporurile);
·        Generali: vârsta 60 ani; ani de serviciu 15; pensia 75% din salariul din ultima lună (salariul net inclusiv sporurile);

Turcia:
·        Ofiţeri inferiori: vârsta 41-48 ani; ani de serviciu 20-30; pensia 80-85% din cuantumul ultimului salariu;
·        Ofiţeri superiori: vârsta 41-52 ani; ani de serviciu 20-30; pensia: 80-85% din cuantumul ultimului salariu;
·        Generali: vârsta: 60-65 ani; ani de servici 35-45; pensia 80-85% din cuantumul ultimului salariu.

S.U.A.:
Legislaţia privind pensiile militare este diferită de cea care reglementează pensiile civile. Pensia se calculează în funcţie de anii şi lunile în serviciul militar, data trecerii în rezervă, categoria de forţe, modul de executare al serviciului militar şi baza de calcul, stabilită ca medie a salariilor cele mai mari în ordine descrescătoare primite în 36 de luni, oricare ar fi acestea, în decursul serviciului militar. Pensia medie a fost în anul 2008 de 4.632 USD/lună.

In toate aceste state pensia militara nu se decupleaza de la cresterile salariale la activi deoarece este, in fapt, SOLDA DE REZERVIST, obligatiile militare continuand si dupa trecerea in rezerva. Aceasta prevedere se afla, ca recomandare si in documentele aderarii Romaniei la NATO. Spre deosebire de toti membrii NATO, in Romania pensia nu este de 80% ci de 65% baza de calcul (pe vremea lui Ceausescu era 66%) si nu din ultimul salariu brut ci din cateva elemente ale acestuia, calculat pe media a 6 luni din ultimii 5 ani. Ei nu au o bariera in sus, noi avem la 85%. Comparat cu pensiile civililor, acestea se aliniaza cu rata inflatiei si cresc odata cu cresterea punctului de pensie. La militari se primea ori indexare ori crestere cu un procent (nu cu 100%) cum pretinde Lia Olguta Vasilescu, din cresterile la activi, fiind luate in calcul doar partile care intra in constituirea pensiei.
          Vreti NATO doar declarativ? De ce atribuiti militarilor pensiile de 10 ori mai mari ale magistratilor de care nu aveti curajul sa va atingeti? Ce raspuns ii veti da generalului Ciuca peste 2 ani, cand pensia lui de astazi, inghetata de Olguta va fi de 3 ori mai mica decat a actualului sofer care va iesi la pensie atunci?
          Toate obligatiile asumate prin aderare trebuie respectate! Spre stiinta, deschiderea portii spre integrarea Romaniei in NATO s-a facut in … 1986, printr-o delegatie romana la Pentagon, condusa de ministrul Apararii de atunci, generalul Vasile Milea. De-aia l-au … sinucis!
         
Honor et patria! Vae victis!
Presedintele S.C.M.D.
Col. (r) Mircea DOGARU

vineri, 11 august 2017

Comunicat

ACTIUNI S.C.M.D IMPOTRIVA ORDONANTELOR DE URGENTA NECONSTITUTIONALE 


- In atentia tuturor membrilor S.C.M.D., a tuturor rezervistilor si aliatilor civili -

Pe data de 9 august a.c., S.C.M.D. a depus oficial sesizarea de neconstitutionalitate a OUG privind pensiile militare la Presedintele Romaniei, inregistrata cu nr. 16429/9.09.2017 si la Avocatul Poporului, inregistrata cu nr. 12484/9.08.2017.

Actualmente, conducerea S.C.M.D. definitiveaza textul sesizarii Departamentului de Stat al S.U.A. si Secretariatului General al N.A.T.O. privind periclitarea flancului sudic al Aliantei care, in mod real, dupa defectiunea Turciei, mai exista doar prin Romania, ca urmare a hemoragiei de cadre militare declansata, in mod nejustificat sau justificat doar prin tradare, in toate structurile Armatei, Internelor, Serviciilor, de catre campania violent-antimilitara a ministrului Muncii. 

Pe 15 septembrie a.c., cand se vor fi finalizat trecerile in rezerva datorate OUG Vasilescu, Romania nu v-a mai avea nici macar observatori si analisti pentru supravegherea marilor manevre militare anti-N.A.T.O declansate, printr-o bizara coincidenta, de catre Rusia si Belarus, tocmai la acea data.

Conducerea S.C.M.D. elaboreaza si adresa catre Comisia Europeana si CEDO privind decizia aceluiasi ministru al Muncii de a incalca un drept constitutional al persoanelor in varsta, prevazut de Art. 41 Al. 1 din Constitutia Romaniei: “Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau (in cazul pensionarilor – n.n) a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera”

Textul celor doua adrese va fi definitivat in Comitetul Director al S.C.M.D. care va fi convocat la sfarsitul acestei luni, transmis tuturor ONG-urilor militare si civile interesate, tradus in engleza si trimis pe cai directe structurilor NATO si UE mentionate, ca solicitare expresa de interventie impotriva factorilor politici de decizie de la Bucuresti, care au luat-o razna, incalcand si periclitand Tratatele de aderare.
Honor et patria! Vae victis!
Presedintele S.C.M.D.
Col. (r) dr. Mircea DOGARU