luni, 28 ianuarie 2013

CONVOCATOR

In baza Hotararii B.O. al F.1 a SCMD Deva, are loc ADUNAREA GENERALA a filialei.
ZIUA : VINERI 01.0.21.2013 ,
ORA : 16.00
LOCUL : Sala mica a Centrului cultural ,, DRAGAN MUNTEANU,,

 cu următoarea ordine de zi :

1) Informare privind stadiul plăţii cotizaţiei la nivelul anului 2012 .Precizari privind cotizatia pentru 2013 ;

2) Informare privind bugetul filialei pe anul 2012. Încasări – cheltuieli. Propunere descărcare de gestiune ;

3)   Stadiul acţiunilor în justiţie pe revizuire. Perspective ;

4)  Raportul privind funcţionarea C.A.R. la nivelul anului 2012. Direcţii de acţiune pe anul 2013;

5) Diverse.

Preşedintele F.1 Deva a SCMD

Col.( rz.)

Alexandru STURZA

miercuri, 23 ianuarie 2013

COMUNICAT

VINERI  25.01.2013
 la sediul SCMD F.1 Deva are loc şedinţa B.O. al filialei,
cu următoarea ordine de zi :
1)      Informare privind stadiul plăţii cotizaţiei la nivelul anului 2012 şi situaţia celor retraşi şi autoexcluşi din sindicat ;
2)      Informare privind bugetul filialei pe anul 2012. Încasări – cheltuieli. Propunere descărcare de gestiune ;
3)      Raportul privind funcţionarea C.A.R. la nivelul anului 2012. Direcţii de acţiune pe anul 2013;
4)      Stadiul acţiunilor în justiţie pe revizuire. Perspective ;
5)      Stabilirea datei adunării generale şi a ordinii de zi ;
6)      Diverse.

Preşedintele F.1 Deva a SCMD
Col.( rz.)
             Alexandru STURZA

marți, 22 ianuarie 2013

ANUNT IMPORTANT


               În conformitate cu prevederile art. 80 din ROF al SCMD, membrii de sindicat sunt rugaţi să achite cotizaţia aferentă anului 2013 în următorul cont:
-      RO41BRDE441SV79262374410
Chitanţele în original şi copie vor fi depuse la sediul filialei până cel mai târziu 30.01.2013.
              Neachitarea obligaţiilor financiare statutare atrage EXCLUDEREA AUTOMATA DIN ORGANIZAŢIE cu toate consecinţele care decurg din aceasta.
              SCMD F1 DEVA  nu va mai reprezenta in instanta prin avocatul desemnat membrii care nu si-au achitat cotizatia pe anul 2013

Biroul Operativ al Filialei 1 Deva- Hunedoara 

miercuri, 9 ianuarie 2013

Tabel


                                                                        TABEL NOMINAL
         CU MEMBRII SINDICATULUI CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE DEVA,   
     AFLAŢI CU DOSARE PE ROL. TERMENE DE JUDECATĂ ŞI NUMERELE DE DOSARE
                                                            
NR
NUME ŞI PRENUME
DOSAR
TERMEN
1
DIACONESCU MARINEL
2582/97/2012
17.01.2013
2
FILIPESCU GHEORGHE
2550/97/2012
17.01.2013
3
COZMA MARCEL EMIL
(DOSAR  2)
3024/97/2012
14.01.2013
4
SUCIU  TOMA
2555/97/2012
19.02.2013

5

STÂNCOANE PETRU ROMANUŢ

 2643/97/2012

-Respinsă acţiunea la 11.12.2012 pe fond
6
BUDĂU PUIU GHEORGHE
2579/97/2012
31.01.2013
7
PITORODESCHI  RADU

-Suspendat conform art. 242 C.proc.civ
8
ŞOAITĂ NICOLAE DUMITRU
1437/97/2012
-Suspendat conform art. 242 C.proc.civ
9
NICU MILUŢĂ
2639/97/2012
-S-a admis excepţia prematurităţii
10
MUNTEAN DANIEL VIOREL
2553/97/2012
-amânat
15.01.2013
11
TAMBA AURELIAN
2183/97/2012
-Suspendat conform art. 242 C.proc.civ
12
COZMA MARCEL EMIL
2180/97/2012
15.01.2013
13
MARCU  NICOLAE
2182/97/2012
-S-a admis prematuritatea
14
HÂRŞEU VALENTIN FERDINAND
1962/97/2012
-S-a admis prematuritatea
15
DAVIDESCU  CONSTANTIN
2636/97/2012
10.01.2013
16
TRIF  IOAN
2559/97/2012
17.01.2013
17
LUNGU  VALENTIN
2551/97/2012
17.01.2013
18
MARIN TIBERIU
2638/97/2012
29.01.2013
19
TOMA NELU
2585/97/2012
29.01.2013
20
VALASCIUC PIMEN CRISTIAN
2560/97/2012
29.01.2013
21
DOBREANU VIOREL
2549/97/2012
29.01.2013
22
POPDAN  IOAN
3350/97/2012
17.01.2013
23
IRIMIE  MARIAN
2637/97/2012
17.01.2013
24
CIORTAN ŞTEFAN
2580/97/2012
17.01.2013
25
LAZĂR  DANIEL
2047/97/2012
17.01.2013
26
         POENARIU PETRUŢĂ
1837/97/2012
17.01.2013
27
TODEA IULIAN
2644/97/2012
23.01.2013
28
CIORICIU PETRICĂ
2635/97/2012
23.01.2013
29
BACIU  LUCIAN
2634/97/2012
23.01.2013
30
STOIA EUGEN MARCEL
2557/97/2012
23.01.2013
31
BOCOŞ IOAN
1474/97/2012
23.01.2013
32
COZAC  CONSTANTIN
1832/97/2012
17.01.2013
33
RADU  DOREL
2642/97/2012
15.01.2013
34
         BÂLDEA IOAN PETRU
3755/97/2012
Suspendat 1551
35
ROŞCA  IOAN
2640/97/2012
19.02.2013
36
SOLONTOI  MARIN  OTTO
2556/97/2012
19.02.2013
-comunicarea întâmpinării – excepţia tardivităţii
37
NASTA CORNEL
2554/97/2012
14.12.2012
-S-a respins acţiunea pe fond
38
MICLEAN  NICOLAE
1475/97/2012
12.12.2013 –Se repetă o adresă la comisie.
39
  PĂDURARU KOMORI ADRIAN
2584/97/2012
31.01.2013