vineri, 8 martie 2013

ProiectArt. 1 — (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010, privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor şi ale OUG nr. 1/2011, privind stabilirea unor măsuri in domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele stabilite şi cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul avut în luna decembrie 2010.
(2)   In cazul pensiilor prevăzute la alin (1), punctajul mediu anual se calculează prin raportarea cuantumului din luna decembrie 2010 la valoarea punctului de pensie din luna respectivă (Decembrie 2010 = 732,8 lei).
(3)      Măsura indexării pensiilor cu 4% stabilită prin OUG nr. 1/22.01.2013 se aplică corespunzător şi acestor pensii rezultate în urma calculului prevăzut la alin (2).
(4)     Perioadele de muncă efectuate după data pensionării, se valorifică fără a afecta cuantumul pensiei stabilit conform alin. 1-3.
(5)    Cuantumul pensiilor stabilit potrivit alin 1-3 se menţine in plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii conform prevederilor legii nr. 119/2010 şi OUG nr. 1/2011 este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
Art. 2 - Militarilor în rezervă sau retragere din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională nu le sunt opozabile prevederile Cap. IV din Legea nr. 239/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional.
Art. 3 - Cheltuielile pentru aplicarea prezentei legi, inclusiv cele corespunzătoare restanţelor, se efectuează în limita alocaţiilor bugetare aprobate prevăzute ministerelor şi structurilor de resort care au în subordine case sectoriale de pensii.
Art. 4 - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice dispoziţie contrară.
Bucureşti, Nr.